Dịch vụ

Triển khai Odoo ERP


 • PHÂN TÍCH YÊU MỌI CẦU TỪ PHÍA BẠN

  Chúng tôi phân tích nhu cầu kinh doanh của bạn và bàn luận với bạn về phạm vi của dự án.

 • NGUYÊN MẪU HỆ THỐNG

  Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các chức năng của Odoo và bàn luận cách áp dụng phù hợp với nhu cầu của bạn.

 • XÁC NHÂN MỌI YÊU CẦU CỦA BẠN

  Chúng tôi xác định các tính năng còn thiếu và thoả thuận về thiết kế của hệ thống cùng với bạn.

 • PHÁT TRIỂN

  Chúng tôi cấu hình và chuẩn bị hệ thống dựa trên yêu cầu của bạn.

 • TRIỂN KHAI

  Chúng tôi đảm bảo hệ thống sẽ sẵn sàng để được sử dụng luôn, chứa đúng dữ liệu và người dùng sử dụng nó đúng cách.

 • hỗ trợ

  Chúng tôi duy trì, đánh giá và liên tục cải thiện hệ thống của bạn.

sentione app social listening

Phần mềm lắng nghe xã hội Sentione


 • LẮNG NGHE

  Thu thập ý kiến ​​của hàng triệu người ở Việt Nam về vấn đề bạn quan tâm với một công cụ thông minh và đơn giản.

 • HIỂU

  Xử lý dữ liệu và thấu hiểu thị trường và nắm bắt xu hướng trong ngành và tại địa điểm của bạn.

 • PHẢN ỨNG

  Nhận thông báo ngay về các bình luận mới về vấn đề bạn quan tâm và tham gia các cuộc thảo luận trực tuyến.

 • BÁO CÁO

  Tìm hiểu các kết quả thực sự của các chiến dịch của bạn và tối ưu hóa các hoạt động tiếp thị của bạn cho các chiến dịch tiếp theo.

CHIẾN LƯỢC CNTT & TƯ VẤN HỆ THỐNG CNTT


 • QUAN SÁT

  Chúng tôi ghé thăm bạn tại công ty của bạn và phân tích các quy trình kinh doanh mà bạn muốn tối ưu hóa.

 • LẬP KẾ HOẠCH

  Chúng tôi chuẩn bị một kế hoạch chi tiết và hướng dẫn cách triển khai các quy trình mới được cải tiến.

 • THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA

  Sau khi bạn bắt đầu sử dụng quy trình mới, chúng tôi sẽ đánh giá mọi lợi ích và điểm yếu của nó.

 • ĐIỀU CHỈNH

  Chúng tôi sẽ điều chỉnh quy trình cho đến khi chúng tôi đạt được một quy trình hoàn chỉnh và đạt yêu cầu của khách hàng.

business process optimization