DỊCH VỤ ỦY THÁC TRẢ LƯƠNG TẠI VIỆT NAM

KHỞI ĐIỂM Ở MỨC 120.000VNĐ TRÊN MỘT NHÂN VIÊN


Bảng lương và bản kê khai lương tại Việt Nam

TẠI SAO CẦN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ỦY THÁC TRẢ LƯƠNG?

TUÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Luật pháp Việt Nam luôn được đổi mới thường xuyên. Việc thuê công ty có kinh nghiệm quản lí bảng lương sẽ giúp bạn đảm bảo việc tính toán tiền lương và bản sao kê lương chính xác và tuân thủ đúng qui định pháp luật Việt Nam.

TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ

Dịch vụ ủy thác trả lương khởi điểm ở mức 120.000đ trên một nhân viên. Mặc dù duy trì đội ngũ chuyên gia nội bộ về nhân sự và biên chế là đáng tin cậy nhưng đó là giải pháp tốn nhiều thời gian và tiền bạc.

BẢO MẬT BẢN LƯƠNG

Thuê công ty ngoài quản lí bản lương vẫn đảm bảo tính bảo mật. Việc phân phối bản sao kê lương được thực hiện một cách riêng lẽ nhằm mục đích chủ yếu là bảo mật thông tin và số liệu.

BÁO CÁO CHO CHÍNH PHỦ ĐÚNG THỜI HẠN

Dịch vụ ủy thác trả lương còn giúp bạn lập và nộp bản báo cáo hàng quý về nhân viên cho chính phủ Việt Nam.

HÃY NHẬN BẢNG BÁO GIÁ CHO DỊCH VỤ ỦY THÁC TRẢ LƯƠNG


 

THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC HỎI VỀ BẢN LƯƠNG TẠI VIỆT NAM


BẠN CÓ MUỐN QUẢN LÍ BẢN LƯƠNG NỘI BỘ?

Tiến hành cài đặt Odoo ERP cho phòng nhân sự của bạn.

Hãy dùng thử miễn phí phân hệ nhân sự của Odoo