View Post

8 lý do tại sao việc triển khai ERP không thành công và cách triển khai thành công

In Hệ thống ERP by Ivana BartonkovaLeave a Comment

Công ty của bạn có thể phải trả giá rất cao nếu thất bại trong việc triển khai hệ thống ERP – không chỉ là tiền mà cả thời gian và cơ hội phát triển. Ngay cả một số doanh nghiệp nổi tiếng cũng không xử lý tốt việc này – Nike, Hewlett Packard & Lidl triển khai hệ thống …

View Post

Làm thế nào để chọn một đối tác để triển khai ERP Odoo?

In Hệ thống ERP, Hiệu quả by Ivana BartonkovaLeave a Comment

Bạn đã qua được những bước đầu tiên và đưa ra quyết định rằng doanh nghiệp của bạn sẽ sử dụng hệ thống ERP và bạn đã chọn Odoo. Xin chúc mừng! Tuy nhiên, đó không phải là sự lựa chọn khó khăn duy nhất mà bạn phải thực hiện, việc lựa chọn một đối tác để triển khai là …